Chọn loại thiết bị của bạn:

* Lưu ý: Đối với iPhone, sau khi tải xuống, bạn cần TIN TƯỞNG nhà phát triển trước khi có thể chạy ứng dụng. Vui lòng chuyển đến "Cài đặt" & gt; "Chung" & gt; "Quản lý thiết bị" & gt; "TIN TƯỞNG" & gt; "All Continental Trading Sdn Bhd"

 

IOS 64 - Iphone 5s, Iphone 6, Iphone 6+, Iphone 7, Iphone 7+, Iphone 8, Iphone 8+, Iphone X, IPad Air hoặc IPad mini2 +:

Nhấn vào đây nếu Nút Tải xuống không hoạt động - & gt;

 

IOS 32 - Iphone 5 hoặc Iphone 5-:

Nhấn vào đây nếu Nút Tải xuống không hoạt động - & gt;

 

Điện thoại Android

Nhấn vào đây nếu Nút Tải xuống không hoạt động - & gt;

 

 

Hướng dẫn cài đặt iOS

 

 

Bước 1

 

Bước 2

 

Bước 3

 

Bước 4

 

Bước 5

 

Bước 6

 

Bước 7

 

Bước 8

 

Bước 9

 

Bước 10

 

Bước 11